Теория на локалните войни.


Узунов, Филип (2005) Теория на локалните войни. В: "Трудове на ВТУ.Философски факултет. Т.7, кн.3, ISSN: 1313-7506, COBISS.BG-ID 1124242660


 
  Статия
 
 Издадено
  24827
 Филип Узунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/