Европейска интеграция и военна реформа.


Узунов, Филип (2001) Европейска интеграция и военна реформа. Сб. от конференция "Критериите за членство в Европейския съюз и постигнатия от Република България напредък при тяхното изпълнение", В. Търново, 2001 г., с. 152-156. ISBN: 954-427-450-2, COBISS.BG-ID 1037446116


 
  Статия
 
 Издадено
  24826
 Филип Узунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/