Германската окупационна политика в Русия и Власовата армия


Узунов, Филип (1995) Германската окупационна политика в Русия и Власовата армия В: "сп."Епохи". В.Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий, бр. 2/1995, стр.92-97, ISSN: 1310-2141, COBISS.BG-ID 1132802020


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  24825
 Филип Узунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/