Кризи и провали на германската военна икономика през 1941 година


Узунов, Филип (1998) Кризи и провали на германската военна икономика през 1941 година В: " "Военноисторически сборник." бр.6/1998, стр.31-45, ISSN: 0204-4080, COBISS.BG-ID 1140273124


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  24824
 Филип Узунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/