Англо-американската коалиционна стратегия през Втората световна война - геополитически проекции.


Узунов, Филип (1993) Англо-американската коалиционна стратегия през Втората световна война - геополитически проекции. В: сп. "Международни отношения", бр.1/1993, стр.59-63, ISSN: 0324-1092, COBISS.BG-ID 1150968804


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  24823
 Филип Узунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/