Въздушната война срещу Югославия през 1999 г. - маньовър срещу кибернетика.


Узунов, Филип (2003) Въздушната война срещу Югославия през 1999 г. - маньовър срещу кибернетика. В: сп."Международни отношения". бр.2/2003, стр. 73-86, ISSN: 0324-1092, COBISS.BG-ID 1160305892


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  24822
 Филип Узунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/