Политическата харизма.


Узунов, Филип (2006) Политическата харизма. В: "Философски форум : Тримесечно академично списание за хуманитаристика". София : Балкам АД, бр.2 /2006, стр. 72-86, ISSN: 1311-1213, COBISS.BG-ID 1172690660


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  24821
 Филип Узунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/