Съветският фактор в германската геостратегия през 1940 г.


Узунов, Филип (2001) Съветският фактор в германската геостратегия през 1940 г. В: "Трудове на Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий. Философски факултет. бр.3/2001, стр.81-102. ISSN: C619-303X, COBISS.BG-ID 1177227748


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  24820
 Филип Узунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/