Търновският музикоучител Никола Златарски


Мечкова, Клара (1988) Търновският музикоучител Никола Златарски Музикални хоризонти, 1988, 17–18, 31-36. ISSN 1310-0076


 Никола Златарски е едно почти непознато име за музикалната ни история. Този материал подрежда сравнително твърде оскъдните факти за живота и дейността му. В жанрово разнообразното му творчество, чийто обхват е много внимателно определен, важно място заема известната осмогласна стихира "Богоначальным мановением..." (15 август, Успение Богородично).
  Доклад
 Никола Златарски
 Издадено
  2482
 Клара Мечкова

1. Стефан Хърков, Църковнопевчески школи – средища на българското църковно пеене през Възраждането, сп. Българско музикознание, бр. 3 – 4, 2007 , с. 213, бел. 24

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/