Характеристика девербативов с суффиксами -ник/-еник/-ик. Научна конференция, посветена на 75-та годишнина на проф. дфн П. Филкова: “Динамика языковых процессов: история и современность”. София, 2004, с. 207 – 215. ISBN 954-580-161-1.


Пенева, Наталия (2004) Характеристика девербативов с суффиксами -ник/-еник/-ик. Научна конференция, посветена на 75-та годишнина на проф. дфн П. Филкова: “Динамика языковых процессов: история и современность”. София, 2004, с. 207 – 215. ISBN 954-580-161-1. София


 
  Доклад
 
 Издадено
  24816
 Наталия Пенева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/