За превода на испанска поезия на български език


Христов, Паисий (2005) За превода на испанска поезия на български език София : Кат. по испанистика и португалистика при СУ, 2005 (София : Ниба Консулт), с. 317-326, ISBN 954-451-026-5 COBISS.BG-ID 1045192420


 
  Статия
 
 Издадено
  24814
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/