Размерът на италианския и испанския стих и неговото възпроизвеждане в преводите на български език


Христов, Паисий (2001) Размерът на италианския и испанския стих и неговото възпроизвеждане в преводите на български език Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В: Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, 2001 г., с. 192-198, ISBN 954-524-377-5 COBISS.BG-ID 1041660900


 
  Доклад
 
 Издадено
  24813
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/