Multilanguage Written Picture Naming Dataset. DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4898144


Маджаров, Георги (2017) Multilanguage Written Picture Naming Dataset. DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4898144


 
  Доклад
 
 Издадено
  24810
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/