Писмени упражнения по хармония. Част ІІ - Хроматика


Булева-Петрова, Марияна (2006) Писмени упражнения по хармония. Част ІІ - Хроматика ВТ: Астарта, 2006. ISBN-10: 954-8324-97-0; ISBN-13: 978-954-8324-97-7


 Учебно помагало за дисциплината "Хармония с аранжиране", включващо писмени упражнения и примери за хармоничен анализ.
  Учебник / Учебно помагало
 хроматика, алтеровани акорди, модулативно отклонение, модулация


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  2481
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/