Въпроси на търговското право : сборник със статии и коментари


Димитрова-Гализова, Мариела (2015) Въпроси на търговското право : сборник със статии и коментари София : Нац. институт на правосъдието, 2015 (София : Елит Прес Къмпани), ISBN 978-954-9419-19-1, COBISS.BG-ID 1272657892


 В сборника са анализирани и представени принципни положения в търговското право и граничната проблематика с търговската марка, въпрос на дружественото право, търговските сделки и търговската несъстоятелност.
  Част от книга / Глава от книга
 фирма, марка, търговска сделка, дружествено право, търговска несъстоятелност


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  24809
 Мариела Димитрова-Гализова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/