Механизми на именната номинация в българския език


Христов, Паисий (0) Механизми на именната номинация в българския език сп. Български език, 1984, кн. 6, с. 500-507, ISSN 0005-4283


 
  Статия
 
 Издадено
  24807
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/