Субектно-обектни отношения при превод от български на френски език.


Христов, Паисий (0) Субектно-обектни отношения при превод от български на френски език. Език и литература, 1980, кн. 6, с. 31-37. ISSN 0324-1270


 
  Статия
 
 
  24806
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/