За въпросителните и относителните думи в българския и френския език


Христов, Паисий (0) За въпросителните и относителните думи в българския и френския език Съпоставително езикознание, 1981, І, с. 42-47, ISSN 0204-8701


 
  Статия
 
 Издадено
  24804
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/