Трансформации при превода на българските наречия за начин на действие на френски език


Христов, Паисий (0) Трансформации при превода на българските наречия за начин на действие на френски език Съпоставително езикознание, 1979, І, с. 79-88, ISSN 0204-8701


 
  Статия
 
 
  24803
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/