Светогледът, отразен в българските и френските фразеологизми с екзистенциално значение


Христов, Паисий (0) Светогледът, отразен в българските и френските фразеологизми с екзистенциално значение Съпоставително езикознание, 1989, кн. 5, с. 129-132, ISSN 0204-8701


 
  Статия
 
 Издадено
  24802
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/