За поетическата форма на стихотворния превод


Христов, Паисий (0) За поетическата форма на стихотворния превод София, Език и литература 1980, 2, с. 89-96, ISSN 0324-1270


 
  Статия
 
 
  24801
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/