Езикови особености на превода на стихотворението "Борба" от Христо Ботев на френски език


Христов, Паисий (1978) Езикови особености на превода на стихотворението "Борба" от Христо Ботев на френски език Съпоставително езикознание, ІІІ 1978, ISSN 0204-8701


 
  Статия
 
 
  24800
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/