Детското конструиране като комбинаторна дейност.


Гайдова, Радка (2005) Детското конструиране като комбинаторна дейност. НК, Дни на науката-2005, СУБ, кл. В. Търново


 В разработката се анализират изпробващо-преобразуващи елементи на предметно-пресъздаваща конструктивно-техническа дейност на децата, от чиито контекст се извежда на комбинаторната на дейността.
  Доклад
 конструиране, пресъздаване, комбиниране
 Издадено
  2480
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/