Синтактични проблеми на ритъма в българските преводи на френска поезия от XIX век (Юго, Бодлер, Верлен


Христов, Паисий (0) Синтактични проблеми на ритъма в българските преводи на френска поезия от XIX век (Юго, Бодлер, Верлен Велико Търново, Издателство на ВТУ, 1992 г., Трудове на ВТУ, том 28, 1992 г. ISSN 0204-6369


 
  Студия
 
 
  24798
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/