Езикови проблеми на ритъма в българските преводи на френска поезия от XIX в. (В. Юго, Ш. Бодлер, П. Верлен)


Христов, Паисий (1995) Езикови проблеми на ритъма в българските преводи на френска поезия от XIX в. (В. Юго, Ш. Бодлер, П. Верлен) Велико Търново, ПИК, 1995, 272 с, ISBN 954-8258-42-0 COBISS.BG-ID 1028491748


 
  Книга
 
 
  24796
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/