„Добри Христов /1879-1964/ - автор на нови училищни методики по рисуване в началото на 20 век”


Добрев, Марин (2014) „Добри Христов /1879-1964/ - автор на нови училищни методики по рисуване в началото на 20 век” Международна конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в постмодерното образование”, Тракийски университет, Стара Загора 12-13 септември 2013.


 
  Доклад
 изкуство, рисуване, педагогика, ,ученици
 Издадено
  24795
 Марин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/