„Никола Кожухаров - художникът, който нарисува историята”


Добрев, Марин (2017) „Никола Кожухаров - художникът, който нарисува историята” Сп. „ZONA. bg”, 2017г. май, стр. 49-51


 Представяне творческото развитие и утвърждаване на художника Никола Кожухаров като една от значимите фигури на живописта и историческия жанр в българското изобразително изкуство
  Статия
 живопис, графика, илюстрация, сценография, история, митове
 Издадено
  24794
 Марин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/