„Марио Жеков /1898-1955/”


Добрев, Марин (2013) „Марио Жеков /1898-1955/” Бюлетин на СБХ, бр.04,2013, стр.16-17, ISSN 1313-9622


 Живот и творчество на художника Марио Жеков /1898-1955/
  Отзив
 живопис, пейзаж, Черно море, Париж, Дубровник
 Издадено
  24793
 Марин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/