Les tropes dans la perspective théorique de Christo Todorov


Христов, Паисий (0) Les tropes dans la perspective théorique de Christo Todorov Велико Търново, Изд. на Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий., 2005, ISBN 954-524-468-2 COBISS.BG-ID 1044244708


 
  Статия
 
 
  24792
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/