РОДЪТ МАНДОВИ В БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО


Добрев, Марин (2014) РОДЪТ МАНДОВИ В БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Стара Загора, 2014, Издание на „Дъга плюс“, ISBN 978-954-9387-94-0


 Представяне живота и творчеството на Радомир Мандов, Дечко Мандов и Иван Мандов в контекста на художествените процеси в България през първите шест десетилетия на 20 век
  Студия
 живопис, скулптура, педагогика, Казанлък
 Издадено
  24791
 Марин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/