Развитие на рефлексивните умения на децата от предучилищна възраст, чрез продукта на конструктивно-техническата дейност.


Гайдова, Радка (2006) Развитие на рефлексивните умения на децата от предучилищна възраст, чрез продукта на конструктивно-техническата дейност. сп. Предучилищно възпитание, 2006


 В статията се дискутира проблема за формиране на умения у децата да оценяват собствените си постижения и на другите. От гледище на обучението в детската градина проблема е актуален, а от гледище на технологичното обучение е специфичен, защото продукта на дейността предоставя външно-нагледни и действено-предметни характеристики (опори) за преценяване и самопреценяване на собствен и чужд резултат.
  Статия
 рефлексия, самооценяване,саморегулация
 Издадено
  2479
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/