„Забравените художници на региона”


Добрев, Марин (2014) „Забравените художници на региона” Сборник от Научна конференция „В дните на българската наука” /В чест на 145 годишнината на Българската Академия на Науките/, 2014, стр. 79-86, Сливен, ISSN 0562 - 1852


 Представяне на художници от Стара Загора и региона, живели и творили в края на 19 и първата половина на 20 век, чието изкуство по една или друга причина е потънало в забрава.
  Доклад
 художници, традиции, изложби, история
 Издадено
  24788
 Марин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/