Фолклор и наративно моделиране в белетристиката на Любен Каравелов Науч. ръководител Надежда Драгова Рец.: Дочо Леков, Радосвет Коларов Библиогр. в края на текста Предложен от ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград ; Защитен пред СНС по литературознание Утвърден от ВАК с протокол No 13-3


Донев, Владимир (1998) Фолклор и наративно моделиране в белетристиката на Любен Каравелов Науч. ръководител Надежда Драгова Рец.: Дочо Леков, Радосвет Коларов Библиогр. в края на текста Предложен от ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград ; Защитен пред СНС по литературознание Утвърден от ВАК с протокол No 13-3 Благоевград, 1999, COBISS.BG-ID 1265536996


 
  Дисертация
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  24787
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/