Японската гравюра Укийо- е /17-19век/


Добрев, Марин (2016) Японската гравюра Укийо- е /17-19век/ Сп. „Птици в нощта”, 2016г., год 9, бр.2, стр.26-30


 Възникване, развитие, специфика и представители на многоцветната японска гравюра Укийо -е през 17-19 век
  Статия
 История, многоцветна гравюра, печат, жанрове, Утамаро, Хокусай, Хирошиге
 Издадено
  24786
 Марин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/