Богословското училище на о-в Халки и българите (1844-1903).


Румпос, Димитриос (2003) Богословското училище на о-в Халки и българите (1844-1903). Специализиран научен съвет по нова и най-нова история при ВАК. София, 2003. COBISS.BG-ID 1261843172


 
  Дисертация
 
 Издадено
  24785
 Димитриос Румпос

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/