Изразяване на глаголното съдържание в безглаголните български и френски пословици.


Христов, Паисий (0) Изразяване на глаголното съдържание в безглаголните български и френски пословици. Велико Търново Първа научно-методическа конференция "Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение", Велико Търново, 1979 г., с. 65-74.COBISS.BG-ID 1088026596


 
  Статия
 
 
  24781
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/