За относителния характер на грешките при художествения превод


Христов, Паисий (0) За относителния характер на грешките при художествения превод Велико Търново Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение : [Докл. от] V и VI науч.-метод. конф., В. Търново, 12-13. V. 1983, COBISS.BG-ID 1100281572


 
  Статия
 
 
  24780
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/