Проекции и динамика на развитието на комуникативните умения в съдържанието на конструктивно-техническата дейност.


Гайдова, Радка (2005) Проекции и динамика на развитието на комуникативните умения в съдържанието на конструктивно-техническата дейност. НК,Предизвикателствата пред науката в процеса на евроинтеграция, ТУ, Ст. Загора, 2005


 В докладът се акцентира на проективността и динамиката на комуникативната съдържателност на техническите дейности и възможностите на детето да общува със заобикалящата технологична среда.
  Доклад
 конструиране, динамика, дейност, среда, дете
 Издадено
  2478
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/