Ритъмът при превода на френските александрини на български език : Върху материал от поезията на В. Юго и Ш. Бодлер


Христов, Паисий (0) Ритъмът при превода на френските александрини на български език : Върху материал от поезията на В. Юго и Ш. Бодлер Велико Търново Проглас : филологическо списание ISSN: 0861-7902.- II, 4 (1993), s. 22-31 COBISS.BG-ID 1127632100


 
  Статия
 
 
  24779
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/