Ритъмът и стихотворната стъпка при превод : Върху материал от стихотворения на В. Юго, Ш. Бодлер и П. Верлен, прев. на бълг. ез.


Христов, Паисий (0) Ритъмът и стихотворната стъпка при превод : Върху материал от стихотворения на В. Юго, Ш. Бодлер и П. Верлен, прев. на бълг. ез. Велико Търново Проглас : филологическо списание ISSN: 0861-7902.- III, 3 (1994), s. 51-61 COBISS.BG-ID 1129283812


 
  Статия
 
 
  24778
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/