Ролята на отрицанието в творчеството на Марина Цветаева. Лингво-поетически анализ


Христов, Паисий (1997) Ролята на отрицанието в творчеството на Марина Цветаева. Лингво-поетически анализ София Литературна мисъл : двумесечно списание за естетика, литературна история и критика ISSN: 0324-0495.- XXXIX/XL, 2 (1997/1998), s. 146-170 COBISS.BG-ID 1144486628


 
  Статия
 
 Издадено
  24777
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/