Ритъм и анжамбман при стихотворния превод (върху материал от произведения на В. Юго, П. Верлен и Ш. Бодлер) / Паисий Христов


Христов, Паисий (0) Ритъм и анжамбман при стихотворния превод (върху материал от произведения на В. Юго, П. Верлен и Ш. Бодлер) / Паисий Христов Велико Търново:Проглас : филологическо списание ISSN: 0861-7902.- II, 1 (1993), s. 51-60 COBISS.BG-ID 1151276260


 
  Статия
 
 
  24772
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/