Номинацията при прилагателните имена в българския и във френския език


Христов, Паисий (0) Номинацията при прилагателните имена в българския и във френския език Велико Търново, Великотърновски университет, 1981, стр.109-122, COBISS.BG-ID 1241759972


 
  Доклад
 
 
  24771
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/