Представъчна глаголна номинациа с изходна основа съществително в българския и френския език


Христов, Паисий (0) Представъчна глаголна номинациа с изходна основа съществително в българския и френския език София, ИЧС "Г.А.Насър" , 1982 г. стр. 312 - 320, COBISS.BG-ID 1241760228


 
  Доклад
 
 
  24770
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/