Лингвистични проблеми на преводите на поезията на Парижката комуна на български език


Христов, Паисий (0) Лингвистични проблеми на преводите на поезията на Парижката комуна на български език София, ИЧС "Г.А.Насър", с. 193 - 200, COBISS.BG-ID 1241760996


 
  Доклад
 
 
  24769
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/