ИВАН МИЛЕВ /1897-1927/


Добрев, Марин (2012) ИВАН МИЛЕВ /1897-1927/ сп. Arh &Art форум, София, 2012г. бр.20 /1042/, стр.26-28 ISSN 1313-8863


 Представяне творчеството на Иван Милев 1897-1927
  Статия
 живопис, рисунки, сценография, митове, легенди, модернизъм


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  24764
 Марин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/