„ДИМИТЪР РАДОЙКОВ/1879 -1940/ ХУДОЖНИК И ВДЪХНОВИТЕЛ НА ТАЛАНТИ”


Добрев, Марин (2012) „ДИМИТЪР РАДОЙКОВ/1879 -1940/ ХУДОЖНИК И ВДЪХНОВИТЕЛ НА ТАЛАНТИ” Годишник на Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора, том 12, стр. 232-239. ISSN 1312-286X /print/ ISNN 2535-1125


  Живот и творчество на художника Димитър Радойков - учител на Иван Пенков, Дечко Узунов, Димитър Чорбаджийски - Чудомир, Марко Шевачев и др.
  Статия
 Художник, живописец, педагог, битов жанр
 Издадено
  24763
 Марин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/