Социално-икономическото райониране: от теоретичните постановки до практическата реализация


Марков, Иван (2018) Социално-икономическото райониране: от теоретичните постановки до практическата реализация ,. Book of Abstracts of the International scientific and practical conference BULGARIA OF REGIONS‘2018,Conference topic’2018, Socio-economic zoning: traditions, contemporary state and problems 19 – 21 October 2018, University of agribusiness and rural development,Plovdiv, Bulgaria, с.25-26, ISBN 978-619-203-231-9 (on-line) http://uard.bg/bg/pages/view/409 http://uard.bg/files/custom_files/files/Conference_2018/Conference_19-21_10_18_Book_of_Abstracts_publishing.pdf


 
  Статия
 
 Издадено
  24761
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/