ДОБРИ ДОБРЕВ /1898-1973/ „СТАРИЯТ СЛИВЕН”


Добрев, Марин (2016) ДОБРИ ДОБРЕВ /1898-1973/ „СТАРИЯТ СЛИВЕН” Стара Загора, 2016, Издание на „Дъга плюс“, ISBN 978-619-7251-05-0


 Представяне живота и творчеството на художника Добри Добрев /1898-1973/
  Студия
 живопис, Сливен, педагог, битов жанр, Чехия
 Издадено
  24760
 Марин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/