Акценти на трудовата дейност за здравното възпитание в предучилищна възраст.


Гайдова, Радка (2005) Акценти на трудовата дейност за здравното възпитание в предучилищна възраст. ПНК - Здравното възпитание, 2000 –2005, РК на БНК – ОМЕП, кл. В. Търново, СУ


 В докладът се разкрива приноса на трудовата (битова) дейност за укрепване на физическото развитие на децата и за формиране на здравно-двигателни и хигиенни навици, като жизненоважни за ежедневната двигателна и социално-битова дейност.
  Доклад
 бит,дейност,здраве
 Издадено
  2476
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/